Ogłoszenia


Zamiana obowiązujących taryf na zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (01.12.2021)

linkUWAGA!

Drodzy Mieszkańcy

MZGK w Małomicach planuje serię wyłączeń dostawy wody w godzinach 23:00 - 5:00 ze względu na ponadnormatywny pobór wody przez mieszkańców Małomic, Śliwnika, Lubiechowa oraz Żelisławia. Utrzymująca się susza powoduje braki wody w studniach głębinowych. Stacja uzdatniania wody nie może prawidłowo funkcjonować co wpływa na wydajność ale też i jakość oraz ciśnienie wody w ujęciach. Prosimy o całkowite ograniczenie podlewania ogrodów i napełniania basenów wodą z wodociągu miejskiego.Informacja o wynikach naboru (31.07.2020)

linkOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko (10.07.2020)

linkPrace okresowe (15.06.2020 r.)

Informujemy, że trwają niezbędne okresowe prace konserwatorskie na SUW Śliwnik, polegające na wymianie złoża filtrującego. Z tego powodu może być gorsza jakość wody. Prace zostaną zakończone do 16 czerwca br. po tym okresie nastąpi sukcesywne płukanie sieci wodnej.

Za utrudnienia przepraszamy.Wyniki z badań  wody

Załącznik nr 1Decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Żaganiu (06.08.2019 r.)

Załącznik nr 1

Prosimy o zastosowanie się do Zarządzenia nr 43/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w którym  Burmistrz Małomic informuje, że  wprowadza się na terenie gminy Małomice zakaz używania wody z sieci wodociągowej  do podlewania ogrodów przydomowych, trawników, upraw, napełnianie basenów. Wodę można używać wyłącznie do celów  socjalno-bytowe. 

http://malomice.pl/zakazu-podlewania-ogrod%C3%B3w-przydomowych-trawnik%C3%B3w-upraw-nape%C5%82nianie-basen%C3%B3wZMIANA STAWEK ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA OD 11.07.2018 R.

załącznikINFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Małomicach na stanowisko

Księgowa - Miejski  Zakład Gospodarki Komunalnej (25.04.2018 r.)

dane szczegółowe do pobraniaOGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM I NABORZE KANDYDATA NA TO STANOWISKO (09.04.2018 r.)

dane szczegółowe do pobrania

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Małomicach na stanowisko

Główny Księgowy - Miejski  Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach.(11.10.2017 r.)

dane szczegółowe do pobrania

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM I NABORZE KANDYDATA NA TO STANOWISKO (26.09.2017 r.)

dane szczegółowe do pobrania

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO (27.06.2017 R.)

dane szczegółowe do pobrania

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM I NABORZE KANDYDATA NA TO STANOWISKO (05.06.2017 r.)

dane szczegółowe do pobrania

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO (05.06.2017 R.)

dane szczegółowe do pobrania


OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM I NABORZE KANDYDATA NA TO STANOWISKO (08.05.2017 r.)

dane szczegółowe do pobrania


PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO (17.05.2017 R.)

dane szczegółowe do pobrania


OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM I NABORZE KANDYDATA NA TO STANOWISKO (25.04.2017 r.)

dane szczegółowe do pobrania

Uwaga! Termin składania dokumentów przedłuża się do 15.05.2017 r.
Z dniem 01.01.2017 r. zmienią się dane adresowe MZGK w Małomicach, tj: 

GMINA MAŁOMICE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MAŁOMICACH

UL. FABRYCZNA 3, 67-320 MAŁOMICE