Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach informuje, iż ze względów bezpieczeństwa wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania zakładu. Czas pandemii wymaga wielu obostrzeń i ograniczeń.


Sprawy niecierpiące zwłoki będzie można załatwić drogą telefoniczną lub mailową. Informacje dotyczące konkretnych tematów można uzyskać:

  • Sekretariat, sprawy związane z cmentarzem - tel. 68376 90 69 mail: mzgk@mzgkmalomice.pl
  • Faktury za wodę i ścieki, umowy, czynsze - tel. 68 376 97 25 mail: mzgk1@mzgkmalomice.pl
  • Nieruchomości - tel. 601 548 820 mail: mzgk2@mzgkmalomice.pl
  • Kierownik - tel. 663 734 820