MZGK w Małomicach działając na podstawie Statutu Zakładu, prowadzi działalność związaną z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków.


W tym celu Zakład został wyposażony przez gminę zarówno w odpowiednią infrastrukturę techniczną jak i pełnomocnictwa prawne umożliwiające prowadzenie w/w działalności.


Dział wodociągów i kanalizacji ma swoją siedzibę w budynku oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej 4 w Małomicach.


Dysponujemy dwiema Stacjami Uzdatniania Wody w Śliwniku i Chichach o łącznej wydajności

81 m3/godz. Co z nawiązką zabezpiecza potrzeby gminy w tej kwestii.

Sieć wodociągowa pokrywa swoim zasięgiem 99 % odbiorców .

Układ rurociągów z obu stacji jest połączony, co w ograniczonym zakresie, umożliwia w sytuacjach awaryjnych zaopatrywanie odbiorców w wodę chociaż o zmniejszonym ciśnieniu.


Woda produkowana przez nasz Zakład podlega ustawowym badaniom Sanepidu oraz firmy CBJ sp. z o.o. z Polkowic.


Zakład w ramach swoich uprawnień wydaje warunki przyłączenia do sieci wod – kan.

Odpowiednie druki są do pobrania na niniejszej stronie internetowej lub w siedzibie Zakładu.


Zarządzamy również gminną oczyszczalnią ścieków znajdującą się przy ul. Lipowej 4 w Małomicach.

Oczyszczalnia dysponuje wydajnością na poziomie 510 m3/d. w tym automatyczną stacją zlewczą o wydajności 40 m3/d.

Do oczyszczalni podłączona jest sieć kanalizacyjna z terenu miasta Małomice.


MZGK w Małomicach wydaje warunki przyłączenia nieruchomości do istniejącej miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zawiera umowy z firmami na przyjęcie ścieków na oczyszczalnię.


Wszelkie sprawy formalne związane z działem wod – kan należy zgłaszać pisemnie w sekretariacie Zakładu przy ul. Konopnickiej 7 w Małomicach. Lub poprzez dział wod – kan . Przy ul. Lipowej 4.